(؟)

موارد استفاده از نشانه سوال به قرار زیر است:
الف) در آخر جملات و عبارت‌های پرسشی مستقیم:
 - به چه می‌اندیشی؟
 - این کار را بهتر از این نمی‌شد انجام داد؟
ب) بعد از واژه و یا عبارتی که جانشین پرسشی مستقیم است:
 - هوادار کدام تیم هستی؟ قرمز یا آبی؟ یا هیچ‌کدام؟
ج) گاه علامت سوال را برای نشان‌دادن تردید و ابهام در داخل پرانتز می‌آورند.
 - برخی تاریخ وفات سنایی را سال 525 (؟) نوشته‌اند.
نکته: در پایان جمله‌های پرسشی غیرمستقیم از علامت سوال استفاده نمی‌شود.
 - استاد از دانشجو پرسید که آیا کتاب را خوانده است.

/ 0 نظر / 54 بازدید