دعای گشایش

پروردگارا!
در این دوران
و هماره و جاودان
نماینده تام و تمامت
حجة ابن الحسن را
نگهداری و سرپرستی کن.
و پاسداری و راهبری.
و دست از یاری‌اش برمدار.
و به روشنگری‌اش همت گمار.
و چشم و چراغش باش.
آن‌چنان‌که او را بر زمان و زمینت مستقر سازی.
و اهل جهان را به شوق و رغبت پیروانش گردانی.
و پادشاهی‌اش را بر زمین، استوار و پایدار کنی.
سلام و درودت بر او و پدرانش جاودانه باد.

/ 0 نظر / 64 بازدید