(.)

مهم‌ترین موارد کاربرد نشانه نقطه بدین‌قرار است:
الف) در پایان جمله‌های خبری و برخی از جمله‌های انشایی.
 - عین‌القضاة، عارف بزرگ ایران، در 33 سالگی، به سال 525 شهید شد.
ب) بعد از هر حرفی که به‌عنوان نشانه یا علامت اختصاری به‌کار رفته باشد.
 - ارسطو متوفی به سال 322 ق.م.
ج) بعد از شماره ردیف یا حروف ابجد به حساب جمل.
 - 1.2.3. یا الف. ب. ج.
نکته 2. در برخی موارد، یعد از حروف «ابجد» که برای ترتیب و شماره ردیف به‌کار رفته‌اند از دو نقطه استفاده شده است.

/ 0 نظر / 51 بازدید