# ادبیات_فارسی

هجونامه واژگان رایانه‌ای

ردیف نگوییم بگوییم 1  وب‌سایت  رایانه‌جا یا تارانه 2  وب  جایانه یا تار 3  وب‌مستر  صاحب‌تار یا تارزن 4  ای‌میل  نامه برقی 5  ایمیل آدرس  نشانی نامه برقی 6  چت  زرستان 7  مانیتور  نمایانه 8 کی بورد  دکمه گاه 9  اسکنر  عکس برگردان 10 ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 54 بازدید