# آموزش_زبان_فارسی

چه بنویسیم؟

ننویسیم                                    بنویسیم آئین نامه                                     آیین‌نامه احتراماً (در ابتدای نامه اداری )         با احترام اداره جات                                    اداره‌ها آزوقه                                           آذوقه آزمایشات                                    آزمایش‌ها اطاق                                          ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 55 بازدید