مصدرها و فعلها و ترکیب‌های مرکب

مصدرها، حاصل‌مصدرها، اسم‌مصدرها و صفتهای فاعلی مرکب با فاصلهٔ مجازی و فعلهای مرکب با فاصله معمولی نوشته می‌شوند.
   1. نمونهٔ یک:
          * دست‌یافتن مصدر است.
          * فلانی به فلان چیز دست یافت.
   2. نمونهٔ دو:
          * اسلحه‌سازی پیشهٔ دشواری است.
          * او برای جنگ با دشمن اسلحه ساخت.
   3. نمونهٔ سه:
          * فلانی دیوارخراب‌کن است.
          * فلانی دیوار را خراب کرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید