فارسی شکر است

ادبیات و زبان فارسی

واژه‌های نو

صرفا جهت خالی‌نبودن عریضه این چند واژه پیش‌کش: «اسکورت» (اسم): «هم‌پا، ‌هم‌پایان» «اسکورت» (فعل): «هم‌پایی» «فست‌فود»: «غذای فوری» «فراکشن»: «جناح» «گرنت»: «پژوهانه» «لوگو»: «نشان‌واره» «ویو»: «دید، ‌ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید
دی 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
3 پست
شهریور 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
15 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
8 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
7 پست
اسفند 87
11 پست
بهمن 87
13 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
19 پست