نگارش رایانه‌ای

جدای از این‌که چه چیزی را بنویسیم و چه چیزی را ننویسیم توجه به نوع نگارش رایانه‌ای کلمات در خصوص رعایت فاصله‌های مجاز بین حروف و کلمات ضروری است.

١- علائم نقطه‌گذاری (: . ، ؛ ? ! و غیره) باید به کلمه ماقبل خود وصل شده و از کلمه بعدی خود یک حرف فاصله داشته باشند.

٢- علائم نقل قول (" ' ( ) [ ] { } / | \ - و غیره) که در برگیرنده عبارت یا کلمه‌ای هستند از کلمه قبل و بعد خود یک حرف فاصله دارند ولی با عبارت داخل خود هیچ فاصله‌ای ندارند.

٣- پسوندها و پیشوند‌هایی که جزئی از کلمه بوده ولی سرهم نوشته نمی‌شوند (و در سایر پست‌ها آمده‌اند) نباید فاصله داَشته باشند. مثلا در همین جمله:

غلط: (سر هم، نمی شوند، پست ها، آمده اند)

درست: (سرهم، نمی‌شوند، پست‌ها، آمده‌اند)

/ 0 نظر / 7 بازدید