حاصل عمر

حاصل عمر را که سنجیدم
قطع شد رشته‌های امیدم
جای گل‌های باغ خاری شد
آن‌چه از باغ زندگی چیدم
جایگاه رفیع خدمت را
کس ندانست هر چه پرسیدم
علم و دانش به درد ما که نخورد
دوغ و دوشاب را یکی دیدم
ارزشی نیست کار و کوشش را
وای بر من که دیر فهمیدم
شاعر گمنام اراکی: آقای عبدالعلی صادقیان
کنگره شعر دفاع مقدس- آبادان- 75/7/6

/ 0 نظر / 46 بازدید