(:)

از نشانه دو نقطه بیشتر در موارد زیر استفاده می‌شود:
الف) پیش از نقل قول مستقیم.
 - رسول اکرم (ص) می‌فرمایند: «مسلمان کسی است که مسلمانان از دست وزبان وی در امان باشند».
ب) پیش از بیان تفصیل مطلبی که به اجمال به آن اشاره شده است.
 -لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی‌ادبان: هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، از فعل آن پرهیز کردم.
ج)بعد از واژه‌ای که معنی آن در برابرش آورده و نوشته می‌شود.
 - صیف: تابستان
د) پس از واژه‌های تفسیرکننده از قبیل «یعنی»، «چنانکه»، «برای مثال»، «عبارتند از» و مانند آن‌ها.
 - برخی از عوامل موفقیت عبارتند از: 1) توکل به خدا؛ 2) اعتماد به‌نفس؛ ...
نکته 1. پس از واژه‌هایی مانند «مثل»، «از قبیل»، «نظیر» و مانند آن‌ها که به واژه بعدی اضافه می‌شوند از دو نقطه استفاده نمی‌شود.
نکته 2. در برخی موارد، یعد از حروف «ابجد» که برای ترتیب و شماره ردیف به‌کار رفته‌اند از دو نقطه استفاده شده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید