تعامل ادبی ایران با جهان

عنوان فوق موضوع یکی از نشست‌های سرای اهل قلم در بیست‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود.
دکتر تنگ چنگ از چین درباره ریشه کلمه شیر در زبان چینی که برگرفته از زبان فارسی است سخن گقت و آن را نماد روابط دو تمدن قدرتمند ایرانی و چینی در زمان اشکانیان دانست. جالب است که در زبان چینی هم این جانور شیر نامیده می‌شود.
شیر در زمان اشکانیان به چین برده شد و این جانور که در چین وجود نداشته وسیله‌ای برای تداوم روابط سیاسی چین و ایران بوده که از طرف پادشاهان ایرانی به چینی‌ها اهدا می‌شده است.

/ 1 نظر / 4 بازدید
زادمهرمهرآفرین(حسن توکلی رودسری )

بانام خداوند مهرآفرین... بر فردوسی بزرگ ، بی کران درود... به نام نامی مهر ایران بزرگ... با بزرگداشت ( احترام ) فرهنگ والای بی همتای ایران بزرگ پارسی ،درود... ******* *******زبان ارزشمند وهمیشه زنده پارسی: آمیزه ای از شکر و هنر*********