مرگ بر اسرائیل

مرگ بر اسرائیل. اسراییل نابود خواهد شد.
هر اسمی را می‌توان بر علیه صهیونیسم سلاح کرد:
پفک نمکی = پایمردی فلسطین، کابوس ناگوار ملت کینه‌توز یهودی.
تک ماکارون = تکنولوژی کشور متجاوز اسرائیل کارآمدتر از راه ولایت نیست.
شادنوش = شکست اسرائیل دربرابر نیروی ولایت‌مدار شیعیان.
داماش = دندان اسرائیلو مردم ایران شکستند.
کاله = کشور اسرائیلو له می‌کنیم.
پگاه = پاشو گمشو اسرائیل هرجایی.
بن‌ساله = بنیامین نتانیاهو، سگ اسرائیلی لندهور.
اتکا = این تو کالبدت اسرائیل.
دامداران = دهن این مردم دهاتی اسرائیل را، استغفرا... نزار دهنم باز شه.

/ 1 نظر / 48 بازدید