چند کلام

ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻼﻏﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥِ ﺑﺎﻍﻣﺎﻥ ﺗﺒﺮﺳﺖ
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
برگ ها زمانی میریزند فکر  میکنن که طلا شدن، پس هیچ وقت مغرور نشو
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
هیچکس با سگ‌های وحشی بازی نمی‌کند
اما سگ‌های آرام را همه با لگد می‌زنند
گویی اینها باید تاوان آن وحشی‌ها را هم بدهند
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
کافیست جای زخمت را بلد باشند
آنگاه از اعلاترین نمک برایت مرحم می سازند
همان هایی که از جان برایشان مایه می گذاشتی !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
اگر دیدی سرابی،وانمود کن ک سیرابی....مگذار سراب،ب دروغش افتخار کند....
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
تولد انسان همانند روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن بنگر در این فاصله چه کردی گرما بخشیدی ؟یا سوزاندی . . . ؟
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ﺁﺩﻣﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ؛ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﯾﺸﺎﻥ !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
. ﻗﻄﺎﺭﯼ ﺳﻮﯼ "ﺧـــــــــﺪﺍ" ﻣﯿﺮﻓﺖ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻧﺪ....ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ...ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ "ﺧـــــــــــﺪﺍ"ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ..
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ﻓﺮﻕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺳﮓ ﺩﺭ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﮕﯽ ﻏﺬﺍ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
همانطور که دیگر شلوار پاره نشانه فقر نیست! سکوت هم نشانه ی رضایت نیست. .
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش …
اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
نقش درخت خشک را بازی میکنم ...نمیدانم  :چشم انتظار بهار باشم یاهیزم شکن
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
خدایا :میشه ورقمو پس بدم ....میدونم وقت امتحان تموم نشده ...ولی خسته شدم....
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
بخدا بگوئید :من ترک تحصیل کرده ام دیگر امتحان نگیرد ....
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
سکه ها همیشه صدا دارنداما اسکناس ها بی صداپس هنگامی که ارزش و مقام شما بالا میرودبیشتر آرام و بی صدا باشید . . .
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ﺍﺯ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﺪﺍ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﺩ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
چقدر احمقانه هست !!!!
از یک قهوه تلخ انتظار فال شیرین داشتن.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ﺯﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩﺵ ﺭﺳﯿﺪ
ﻭﺭﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﻣﺰﺍﺭﺵ ﺁﺏ ﭘﺎﺷﯿﺪﻥ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿﻢ ﺍﺳﺖ , ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﯼ ﺑﺎﺧﺘﯽ !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
رسیده ام به حس برگی که میداند باد از هر طرف بیاید سرانجامش افتادن است !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
حالافهمیدم چرا پشت سر مرده ها آب نمی ریزند …چون این دنیا ارزش برگشتن ندارد … !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
چه فرق میکند... در سیرک یا در خانه ؟!
خنده ات که  تلخ باشد،...
دلت کــه  خون باشد،....
تو هم  دلقکی..!!!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
دخترک فقط در موقع نماز چادر می پوشید انگار فقط خدا با او نامحرم است
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
روزی گرگی را میدریدند....
همان سگ هایی که روزی از زوزه اش میدویدند...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ای قطار، راهت را بگیر و برو!
دیگر نه کوه توان ریزش دارد و نه ریزعلی پیراهن اضافه
دیگر هیچ چیز مثل سابق نیست....
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
بیچاره عروسک دلش میخواست زارزار بگرید، اما خنده را بر لبانش دوخته بودند!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
کارگر خسته ای سکه ای از جیب کت کهنه اش درآورد تا صدقه دهد، ناگهان جمله ای روی صندوق دید و منصرف شد، "صدقه عمر را زیاد می کند".
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ!!!
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ،
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻢ،
ﻭ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ،
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺟﺎﻥ ﺗﻮ
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
جسدم را در دور دستها خاک کنید...!
مبادا مرده ای بی کسیم را به رخم بکشد...!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
کودکی که می داند :گریه های مادرش تن فروشی های خواهرش دست های پینه بسته
پدرش همه از بی پولی است . . .چگونه در مدرسه بنویسد علم بهتر از ثروت است ؟!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
رفاقت مثل آدم برفی میمونه ، درست کردنش راحته اما نگه داشتنش سخته
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ساعت هاروبگذاریندبخواب اند، بیهوده زیستن که نیازی به شمردن نیست
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
خدایا دست هایم را زیر چانه ام زده ام...مات و مبهوت نگاهت میکنم...طلبکارنیستم نه فقط مشتاقم بدانم ته این قصه با من چه میکنی؟!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
آنقدرآرزوه هام بگوربردم، که دیگه جای واسه جسدم نیست
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻣﺪﺍﺩﯼ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﭘﺲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻏﻢ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﺪ !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺻﺪ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﺷﻤﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﯿﺪ
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ﻣﻦ ﮐﻔﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﻣﺪﺍﻡ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ، ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﭘﺎ ﻧﺪﺍﺷﺖ
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺵ ؛ ﺳﻬﻤﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯾﻬﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﮕﯿﺮ !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺝ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ
ﺣﯿﻒ ﻣﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﻡ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺟﻬﻨﻤﺖ ﻓﺮﺩﺍﺳﺖ
ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﻡ.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﻊ ﻓﺮﺩﯼ ﺩﯾﮕﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﻊ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﺘﺮ  ﻧﻮﺭ ﺍﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
زندگی راباعشق بایدسنجید،..... نه بادروغ
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻼﻏﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥِ ﺑﺎﻍﻣﺎﻥ ﺗﺒﺮﺳﺖ
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺗﻠﻪ ﻣﻮﺵ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
اگربه یک سگ غذا بدی و ازش مراقبت کنی فکر میکنه که تو خدای اما اگر به یک گربه غذا بدی و ازش نگه داری کنی اون فک میکنه که حتما خداست
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
بیچاره چوب کبریت کوچک....آتش ازسرش شروع شد ولی....برجانش افتاد.فکرت را مراقب باش...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
نعره های هیچ شیری خانه چوبی را ویران نمیکند!من از سکوت موریانه میترسم...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺑﺎﻫﻤﺎﻥ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺭﻡ ﮐﺮﺩ
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻨﺪ ﻃﻨﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪ

/ 3 نظر / 146 بازدید
helen

مطالبتون خيلي خوب بود بازم سر ميزنم.

عينک ريبن

لطفا از سايت بهترين و مدل هاي عينک رين ديدن فرماييد