یارب، از بالا به ما هم اعتنا کن

یارب، از بالا به ما هم اعتنا کن لااقل!/ بخت ما را هم از آن بالا تو وا کن لااقل!
نصف کشورهای دنیای تو از ما بهترند؛/ وضع ما را نصف آنها باصفا کن لااقل!
دیش عرش کبریایت گیر کرده سمت غرب؛/ چند روزی روی دیشت را به ما کن لااقل!
در اتوبان جهان پت پت کنیم عین پراید!/ بنز نه، ما را شبیه پرشیا کن لااقل!
به اروپا این همه حال اساسی می دهی؛/ یک کم از آن حال هم بر ما عطا کن لااقل!
وضع ما را که تمام هفته مثل گامبیاست،/هفته ای یک روز چون آنتالیا کن لااقل!
کشور ما را که در "تاریخ" سوتی داده است،/ جابه جا در نقشه ی "جغرافیا" کن لااقل!
مرز ایران را جدا کن از عراق و روسیه،/ مدتی همسایه ایتالیا کن لااقل!
رتبه ی ما را -که در دنیا از آخر سومیم-/ از همان آخر، ششم در آسیا کن لااقل!
وقتی اینجا بین ما قانون جنگل حاکم است،/ وضع ما را سوژه ی راز بقا کن لااقل!
هرکه آمد یک گره وا کرد؛ ده تا بست روش؛/ آن گره های درشتش را تو وا کن لااقل!

/ 0 نظر / 59 بازدید