افتتاح دایره المعارف فارسی کوچک بر خط

افتتاح دایره المعارف فارسی کوچک بر خط.

دایره المعارف فارسی کوچک برخط..  www.iranipedia.ir  یک امکان کوچک فرهنگی شامل واژه نامه ای فارسی- انگلیسی و بالعکس می یاشد که صاحب این بلاگ آن را تولید نموده است. در حدود 50,000 واژه فارسی در این واژه نامه معنی و اغلب تعریف شده اند. در حدود 150,000 واژه انگلیسی در این واژه نامه معنی و اغلب تعریف شده اند. در حدود 50,000 واژه فارسی مصوب فرهنگستان نیز در این واژه نامه ارایه شده است.  و هزاران واژه دیگر مانند اسامی فارسی و انگلیسی افراد و معانی آن و هم چنین اماکن و سایر موارد مرتبط با ادبیات ارایه شده است.

/ 0 نظر / 57 بازدید