نمودار نقطه‌های سوره محمد (ص)

اخیرا یک بانک اطلاعاتی نوشته‌ام که قادر است کارهای آماری روی متن فرآن انجام دهد. نمودار بالا بیان‌کننده تعداد نقطه‌های بالا و پایین سوره محمد (ص) به تفکیک آیات آن است. مشخصات سوره محمد (ص) در بانک اطلاعاتی پیش گفته به شرح زیر است.


کد سوره ترتیب درقرآن نام سوره تعداد آیه محل نزول ترتیب نزول صفحه شروع صفحه خاتمه 047 47 محمد 38 مکیه 65 507 510


جدول زیر حاوی اطلاعات نمودار بالا می‌باشد.

شماره آیه

تعداد نقطه بالا

تعداد نقطه پایین

0

1

3

1

5

5

2

15

7

3

22

12

4

62

23

5

0

7

6

3

3

7

15

11

8

7

2

/ 0 نظر / 40 بازدید