سال نو مبارک

باز عالم و آدم و پوسیدگان خزان و زمستان خندان و شتابان به استقبال بهار میروند تا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند و آنگه سر مست و با وجد و نشاط و با رقص و پایکوبی با ترنم این سرود طرب انگیز نو روز و جشن شکوفه ها را بر گذار مینمایند.
جشن فـــرخنده فـــرودیـن است
روز بازار گـــل و نسرین است
و باز گرمای ملایم و فرحبخش روزهای آفتابی بهار در باغ و راغ و کشتزارها به سبزه و گلها و درختان بشارت میدهد تا از خواب سنگین زمستان بیدار شوند و روح تازه بخود گیرند و آنگاه این نوای جانبخش را ساز بدارند.
دی شد و بهمـــن گذشت فصل بهاران رسید
جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسیـــــد
و باز نسیم گوارا، گیسوان مشک بوی بته های گلاب را با آهنگ موزون تکان میدهد تا با لاله خوش عذار و نرگس و ریحان و گلهای دشتی همزمان جوانه زنند و ترانه عشق را به گوش عشاق برسانند و آنگاه در چمنها و دشت و دمن طوفان برپا کنند.
فروردین است و روز فـــرودین
شادی و طــرب را کنــد تلقیــــن
ای دو لب تو چو مــی مـــرا ده
کان باشــد رسم روز فـــرودیــن
و باز هوای شاداب به عشرتگاه باغ و لاله زارها راه میگشاید و گلهای سرخ و زرد و نیلوفری را که در سبزه زار ها میرویند نوازش میدهد و آنگاه پربار چمن را به نظاره مینشیند و همین که در مرغزاران حریر پوش به میزبانی مردان پاکدل دشت میشتابد ناله نی را میشنود و وظیفه دار این پیام میگردد.
رونق عهـــد شبابست دگــر بوستان را
میرسد مـــژده گل بلبل خوش الحان را
ای صبا گر به جوانان چمـن بـاز رسی
خدمت ما برسان سرو گل ریحـــان را
و باز فرزندان خورشید در دره ها، وادیها، کوهپایه ها و باغهای خندان به بشارت عید بهار و خوشحالی جوانه زدن شاخه های پر نقش و نگار فاخته ها و کبک دری و عتدلیان را به نغمه سرایی میطلبد و پروانه ها را به پذیرایی عطر شگوفه ها دعوت مینماید و غزالان دلفریب را که عشاق سرگردان به یاد چشم مست معشوقه بی وفا و دل آزار خودشان بیابان در بیابان میپرستند فرا میخواند تا سختیهای زمستان را به فراموشی بسپارند و عید رابا دیدار دو باره با فصل باران تجلیل کنند و با شنیدن این سرود دلنشین همراز و هم صحبت با آنها گردند که دل به عشق زنده دارند.
ای نو بهار خنـــدان از لامکان رسیـــــدی
چیزی به یار مانی از یـــار ما چه دیـــدی
خندان و تازه رویی سر سبز و مکشبویی
همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریــدی
بلبلا مــژده بهـــار بیــار
خبر بد به بوم و باز گذار
منبع: http://tebyan-zn.ir/up/mah_phys/128479/default.html#sthash.oAVHABeG.dpuf

ضمنا یک دایره المعارف کوچک را به آدرس www.beenesh.ir در سال جدید افتتاح نمودم که به مرور پربار و غنی خواهد شد. فعلا با 250,000 واژه فارسی و انگلیسی شروع کرده ام. به امید عنایت پروردگار.

/ 0 نظر / 51 بازدید