(،)

ویرگول (،) که به آن کاما یا درنگ‌نما نیز می‌گویند نشانه مکث یا وقفی کوتاه است و آن‌را اغلب در موارد زیر به‌کار می‌برند:
الف) در بین عبارت‌ها و جمله‌های غیرمستقلی که با هم در حکم یک جمله کامل باشد.
  - آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.
  - این همه خلف وعده و تاخیر، از شما بعید بود.
ب) در موردی که کلمه یا عبارتی به‌عنوان توضیح، به‌صورت عطف بیان یا بدل و قید در ضمن جمله یا عبارت دیگر آروده می‌شود.
  - فردوسی، شاعر حماسه‌سرای بزرگ ایران، در سال 329 ه.ق. به دنیا آمد.
ج) در موردی که چند کلمه دارای اسناد واحدی باشد.
  - علی، حسن و احمد پسران بویه دیلمی بودند.
د) در میان دو کلمه که احتمال داده شود خواننده آن‌ها را با کسره اضافه بخواند یا نبودن ویرگول موجب غلط‌خوانی گردد.
  - برای ایرانی، مسلمان در هر جا گرامی است.
هـ) به‌منظور جداکردن بخش‌های مختلف یک نشانی یا مرجع و ماخذ یک نوشته.
  - تهران، خیابان ولی‌عصر، کوچه عدالت، شماره 313

/ 0 نظر / 53 بازدید